การเขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric) กับ ความหมาย

Last updated: 11 ก.พ. 2563  |  77236 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric)

 

การเขียนแบบ 3 มิติแบบไอโซเมตริก

 คำว่า  “ไอโซ  (ISO)”  เป็นภาษากรีกซึ่งแปลว่า  “เท่ากันหรือเหมือนกัน”  และคำว่า  “เมตริก”  (Metric)  หมายถึง  หน่วยการวัด  เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันเป็น  ไอโซเมตริก  (Isometric)  จึงหมายถึง  ภาพ  3  มิติ  ที่มีด้านท่ากันทุกด้าน  ดังนั้นภาพไอโซเมตริกจึงเป็นภาพ  3  มิติที่เขียนง่าย  ที่มีมุมเอียงและสัดส่วนแน่นอน  ภาพไอโซเมตริกนี้จะแสดงให้เห็นถึงด้านหน้า  ด้านข้าง  และด้านบน  โดยที่ขอบงานจะตั้งตรงขึ้นในแนวดิ่ง  และชิ้นงานจะถูกสมมติให้วางเอียงไปด้านหน้าประมาณ  35 องศา  16  ลิปดา  ซึ่งจะได้ภาพด้านข้างเอียงทำมุม  30  องศา  กับแนวระดับเท่ากันทั้งสองด้าน

การเขียนไอโซเมตริกจะต้องใช้เครื่องมือช่วยและต้องเขียนให้อยู่ในแนวแกนหลักเสมอ

 1. ความหมายของภาพ
  ภาพสามมิติหมายถึง การเขียนภาพโดยการนำพื้นผิวแต่ละด้านของชิ้นงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียว ทำให้สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่าง พื้นผิว ได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงาน ทำให้ภาพสามมิติมีลักษณะคล้ายกับการมองชิ้นงานจริง ภาพสามมิติที่เขียนในงานเขียนแบบมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันในการวางมุมการเขียน และขนาดของชิ้นงานจริง กับขนาดชิ้นงานในการเขียนแบบซึ่งผู้เขียนแบบต้องศึกษาลักษณะของภาพสามมิติแต่ละประเภทต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อสามารถปฏิบัติการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง

  2. ประเภทของภาพสามมิติ

  ภาพสามมิติสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้
  2.1 ภาพสามมิติแบบ TRIMETRIC เป็นภาพสามมิติที่มีความสวยงาม และลักษณะ
  คล้ายของจริงมากที่สุดและเป็นภาพที่ง่ายต่อการอ่านแบบเพราะเป็นภาพที่เขียนได้ยาก เนื่อง
  จากมุมที่ใช้เขียนเอียง 12 องศา และ 23 องศา และอัตราความยาวของแต่ละด้านไม่เท่ากัน


  2.2 ภาพสามมิติแบบ DIMETRIC เป็นภาพสามมิติที่มีลักษณะคล้ายกับภาพถ่ายและ
  ง่ายต่อการอ่านแบบ แต่ไม่ค่อยนิยมในการเขียนแบบเพราะเป็นภาพที่เขียนได้ยาก เนื่องจากมุม
  ที่ใช้เขียน เอียง 7 องศา และ 42 องศา และขนาดความหนาของภาพที่เขียนจะลดขนาดลงครึ่ง
  หนึ่งของความหนาจริง 


  2.3 ภาพสามมิติแบบ ISOMETRIC เป็นภาพสามมิติที่นิยมเขียนมาก เพราะภาพที่
  เขียนง่าย เนื่องจากภาพมีมุมเอียง 30 องศา ทั้งสองข้างเท่ากัน และขนาดความยาวของภาพ
  ทุกด้านจะมีขนาดเท่าขนาดงานจริง ภาพที่เขียนจะมีขนาดใหญ่มากทำให้เปลืองเนื้อที่กระดาษ


  2.4 ภาพสามมิติแบบ OBQIUE
  เป็นภาพสามมิติที่นิยมเขียนมาก สำหรับงานที่มีรูปร่างเป็นส่วนโค้ง หรือรูกลมเพราะสามารถเขียนได้ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากภาพ OBQIUE จะวางภาพด้านหนึ่งอยู่ในแนวระดับ เอียงทำมุมเพียงด้านเดียว โดยเขียนเป็นมุม 45 องศา สามารถเขียนเอียงได้ทั้งด้านซ้ายและขวาความหนาของงานด้านเอียงขนาดลดลงครึ่งหนึ่ง ภาพ OBQIUE มี 2 แบบ คือ แบบคาวาเลียร์ (CAVALIER) และแบบคาบิเนต (CABINET)

#isomettric #เขียนภาพ 3D  #ไอโซเมตริก #ความหมาย isomettric

 

ดูเพิ่มเติม.. 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้