Demo Table (copy)

โต๊ะทดลองสินค้า โครงสร้างไม้แปรรูป เกรด A ตกแต่งผิวด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ พื้นผิวเสมือนจริง พื้นที่ด้านบนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าสำหรับใช้งานอุปกรณ์กันขโมยโทรศัพท์ แบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 2 พื้นที่ พื้นที่สำหรับแขวนสินค้า และพื้นที่สำหรับแสดงสินค้า ติดตั้งดาวไลน์ส่องสว่าง ด้านข้างติดตั้งอะคริลิคใสฉลุตามแบบ ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์ ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ชื่อร้าน หรือป้ายกล่องไฟโฆษณาได้ตามต้องการ

ขนาด = Size

รายละเอียด

Share

Your like button code

Categories : Demo Table

Share

Related Product
Pre-Order

 
฿ 20,300 ฿ 20,300

(More style avaliable)

Pre-Order

โต๊ะทดลองสินค้า โครงสร้างไม้แปรรุป ปิดผิวดว้ยลามิเนต ลายไม้ และลามิเนตสีขาว ติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับใช้งาน 2 ชุด ด้านข้างตกแต่ง ด้วยโลโก้ไม้ทำสี

 
฿ 15,300 ฿ 15,300

(More style avaliable)

New

 
฿ 12,500 ฿ 12,500

(More style avaliable)

New

 
฿ 19,200 ฿ 19,200

(More style avaliable)

Recently Viewed
No recently viewed.