BLOG

บทความเกี่ยวกับงานออกแบบ 

14-17 November 2019 Impact Challenger Hall 3

ไม้อัดประสาน LAMINATED BOARD แผ่นไม้ที่ประกอบจากการนำเอาไม้แปรรูปขนาดเล็กมาเรียงต่อให้ขนานกันตามแนวเสี้ยน เชื่อมต่อประสานกันที่ด้านหัวไม้แล้วยึดติดกัน ด้วยกาวให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นไม้แผ่นใหญ่ และยังขัดเรียบเพื่อให้พร้อมนำไปใช้งานต่อไป