ออกแบบร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok

Last updated: 2019-10-27  |  5071 Views  | 

ออกแบบร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok

 

ออกแบบร้าน ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) ออกแบบใช้โทนสีเหลืองง ดำ ตกแต่งด้วยป้ายกราฟิคแบรนด์สินค้าต่างๆ ออกแบบตู้แขวนสินค้า โชว์สินค้าได้เต็มพื้นที่ พื้นที่ตรงกลางเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวลอย โชว์สินค้าด้านหน้าตกแต่งด้วยป้ายร้านออกแสง

 

ออกแบบร้าน,ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok 

 

 

ออกแบบร้าน,ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok 

 

 

ออกแบบร้าน,ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok