เครื่อง CNC สำคัญไฉน

Last updated: 2 Oct 2017  |  3957 Views  | 

เครื่อง CNC สำคัญไฉน

เครื่อง ซี เอ็น ซี จะเป็นกระบวนการซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องพิมพ์สามมิติที่เรียกว่า Subtractive Process คีอจะทำการขึ้นรูปโดยตัดวัสดุออกจากชิ้นงานตั้งต้น เช่นแท่งไม้ อลูมิเนียม โดยใช้เครื่องมือ Cutting Tool ที่เราเรียกว่าดอกกัด โดยดอกกัดจะมีลักษณะคล้ายดอกสว่านแต่ข้อแตกต่างของมันคือ รูปแบบของปลายครีบในการนำศูนย์เพื่อการเจาะของดอกสว่านจะแตกต่างไป

ดอกกัด และดอกสว่านมีข้อแตกต่างหลักๆคือ การนำศูนย์ โดยดอกสว่านสามารถนำศูนย์ในการเจาะลงไปในผิววัสดุด้วยตัวของมันเอง ขณะที่ดอกกัดจะออกแบบให้กินวัสดุ ไปตามแนวนอนซึ่งเป็นล้กษณะการเคลื่อนที่ของเครื่อง ซี เอ็น ซี และการเจาะลงไปในผิววัสดุของดอกกัดจะสามารถทำได้เช่นกันแต่จะไม่สามารถนำศูนย์ได้ด้วยตัวม้นเอง ในการออกแบบโปรแกรม ซี เอ็น ซี หรือ G-code นั้นเรามักออกแบบ ให้ค่อยๆกินลงไปในผิววัสดุ แบบแนวเฉียงเพื่อไม่ให้ดอกกัดเกิดความเสียหาย

รูปแบบชิ้นงาน วัสดุ และลักษณะผิวของชิ้นงานที่ต้องการจะเป็นต้วกำหนด การเลือกชนิดของดอกกัด โดยรายละเอียดการเรียกส่วนต่างๆของดอกกัดเป็นดังรูป อาจเรียกทับศัพท์ หรือแปลเป็นไทยตามศัพท์เทคนิค เช่น Tooth (ฟันของคมกัด) Flute (ร่องฟันของดอกกัด ที่เชื่อมโยงไปฟันของคมกัด) Length of cut (ความยาวคมกัด) ลักษณะครีบแบบ Downcut และ Upcut ที่จะมีผลกับผิวของชิ้นงานที่ได้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy