ทำไม งานไม้ต้องใช้ เครื่องตัดเลเซอร์ CNC Laser Cutting Machine‏ เครื่องตัด Laser

Last updated: 2 Oct 2017  |  3314 Views  | 

ทำไม งานไม้ต้องใช้ เครื่องตัดเลเซอร์ CNC Laser Cutting Machine‏ เครื่องตัด Laser

ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีทิศทางชะลอตัว จากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน แต่ในภาคอุตสาหกรรมการส่งออกกลับได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มากนัก โดยเฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ที่ยังมีความต้องการจากภายนอกประเทศ โดยมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เช่นเดียวกับการกระเตื้องของเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมการผลิตไทยต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บรรดาผู้ผลิตและผู้ประกอบการของไทยต้องหาแนวทางการปรับตัวและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการไทย และหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงและสามารถตอบโจทย์ความต้องการเพิ่มผลผลิตได้ก็คือ เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutting Machine) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งแม้จะมีราคาสูงแต่ก็ถือเป็นราคาที่คุ้มค่า ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำกว่าเครื่องธรรมดา พร้อมทำให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

เครื่องตัด Laser เครื่องตัดโลหะ ระบบเลเซอร์ CNC Laser Cutting Machine หรือ เครื่องตัด Laser เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์กำเนิดแสงเลเซอร์ ซึ่งประกอบด้วยระบบเลนส์ ระบบทางเชิงกล ระบบไฟฟ้าและการควบคุมการเคลื่อนที่ การนำเทคโนโลยีเลเซอร์และเทคโนโลยีการควบคุมด้วคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน ทำให้ได้เครื่องตัดเลเซอร์ ระบบ CNC ที่มีกำลังและการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดโลหะได้หลากหลายชนิดด้วยความเร็วและประสิทธิภาพสูง เป็นการตัดโลหะแผ่นด้วยความเร็วสูงและได้รอยตัดที่เรียบตรง สวยงาม เหมะสำหรับงานที่ต้องการความประณีต และความละเอียดสูง

ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีแบรนด์ของเครื่องตัดเลเซอร์เป็นของตนเอง แต่ก็มีหลายบริษัทที่นำเข้าเครื่องตัดเลเซอร์ยี่ห้อดังของโลกเข้ามารองงรับความต้องการใช้งานของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง อาทิ Amada, Mitsubishi, NTC เป็นต้น ซึ่งต่างก็มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลายแตกต่างกันไป เพื่อให้ตอบรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมได้


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy