ทำไม........ ผมเชื่อใน ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ของคนทำงาน

Last updated: 2 Oct 2017  |  2286 Views  | 

ทำไม........

ผมเชื่อใน ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ของคนทำงาน

เมื่อทำงานแบบมีเป้าหมายชัดเจน ผลงาน และ กรอบเงื่อนไขต่าง ๆ ก็จะชัดเจนตาม

Simplicity หมายความถึง ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร

เบื้องหน้า กับความเรียบง่าย
เบื้องหลัง กับสลับซับซ้อน

การนำเสนอ จะถูกนำเสนอแบบเรียบ ๆ และเข้าใจได้ง่าย ๆ

คำถาม ทำไม เราจึงออกแบบ ได้แตกต่างจากที่อื่น
คำตอบ เราทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทำ และ ประสบการณ์ เมื่อนำไปเปรียบเทียบ จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ท่านตอบว่า
“มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“

“ผมจะอยู่กับปัจจุบันให้เป็น แม้จะมีแรงเสียดทานบ้างก็ตาม”

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy