ทำไม เครื่องวัด Laser วัดระยะ ที่ผลิตขึ้นมาทดแทน ตลับเมตร ยังคงใช้กับงานไม่ได้ทุกประเภท

Last updated: 2 Oct 2017  |  4421 Views  | 

ทำไม เครื่องวัด Laser วัดระยะ ที่ผลิตขึ้นมาทดแทน ตลับเมตร ยังคงใช้กับงานไม่ได้ทุกประเภท

ตั้งแต่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส การวัดระบบเมตริกก็เกิดขึ้น และได้เผยแพร่ไปทั่วโลกแทนที่ระบบการวัดตามประเพณีเป็นส่วนมาก ในระบบส่วนใหญ่ ความยาว (ระยะทาง) น้ำหนัก และเวลา ถือเป็นปริมาณมูลฐาน หรือมิฉะนั้นปริมาณที่ดีกว่าก็จะเป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่นการใช้มวลแทนน้ำหนักซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่มูลฐานกว่าและดีกว่า การวัดบางระบบได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างระบบที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการแก้ไขกฎหมายสำหรับการวัดระบบอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1824

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา แสดงให้เห็นว่าประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าก็ควรเพิ่มลงในกลุ่มปริมาณมูลฐานด้วยเป็นอย่างน้อย โดยที่หน่วยวัดอื่น ๆ อาจต้องนิยามขึ้นมาใหม่ ส่วนปริมาณอย่างอื่นอาทิ กำลัง ความเร็ว ฯลฯ สืบทอดจากกลุ่มปริมาณมูลฐานเหล่านี้เช่น ความเร็วคือระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา เป็นต้น หน่วยวัดตามประเพณีต่าง ๆ มากมายในอดีตถูกใช้กับปริมาณอย่างเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความยาวอาจสามารถวัดได้ในหน่วย นิ้ว ฟุต หลา ฟาทอม ไมล์ ไมล์ทะเล คืบ ศอก วา เส้น โยชน์ ฯลฯ โดยที่ตัวคูณของการแปลงหน่วยในระบบประเพณีอาจไม่ได้เป็นกำลังของสิบหรือเศษส่วนอย่างง่าย

หน่วยที่ใช้วัดปริมาณ หรือ มวล ในปัจจุบันมีหลายระบบ
1 ระบบอังกฤษ มีหน่วยวัดปริมาตร ความกว้างและความยาว (ระยะทาง) เป็นฟุต ส่วนมวลใช้หน่วยวัดเป็นปอนด์ ซึ่งระบบนี้นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา
2 ระบบเมตริก มีหน่วยวัดปริมาตร ความกว้างและความยาวเป็น เมตร ส่วนการวัดมวลใช้หน่วยเป็น กรัม ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

FUR สรุปได้ไว้เป็นแบบนี้ จากความชำนาญของช่าง บวกกับประสบการณ์ และการทดหน้าไม้ และ ระยะเผื่อของการทำงานเฟอร์นิเจอร์ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญทุกครั้ง

วันนี้ ช่างจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับทุกระยะของเฟอร์นิเจอร์ และยังคงยึดการวัดระยะทั้งแบบ Laser และ ตลับเมตร ต่อจากนี้สืบไป

ในบางครั้ง เวลาทีมงาน ลงพื้นที่หน้างานจริง ก็จะพบงานแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การ Renovate ร้าน (ซึ่งร้านเก่ายังไม่ย้ายของออก) การวัดพื้นที่จำเป็นต้องเผื่อระยะการทำงาน บางทีเครื่องวัด Laser อาจจะเข้าวัดไม่ถึง เนื่องจากสิ่งกีดขวาง หรือ บางทีอาจจะต้องทำพื้น ทำฝ้าใหม่ เนื่องจากเกิดจากชำรุด เสียหาย จากการรื้อถอน การแก้ไข หรือ การทดระยะของตลับเมตร จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 

FUR จึงให้ความสำคัญกับงาน Built-in และเข้าดูพื้นที่หน้างานก่อนลงมือทำ อัพเดทหน้างาน จากการพูดคุยกับผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาทำงาน

หน่วยวัด : คือเครื่องมือเบื้องต้น สำหรับงานออกแบบทุกชนิด แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะช่วยสร้าง เนรมิต จินตนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแล้ว การเข้าพื้นที่จริง และแก้ปัญหาหน้างาน ยังคงเป็นส่วนสำคัญในลำดับต่อมา

จงถาม เพื่อ “ความเข้าใจ”
อย่าถามเพื่อ “หาข้อผิดพลาด”

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy