ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

Last updated: 27 ต.ค. 2562  |  3720 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

 

DESIGN

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน huawei _ vivo บิ๊กซี จ. สุพรรณบุรี เป็นร้านขนาดเล็ก โชว์สินค้าให้ลูกค้าได้เห็นรอบด้าน ออกแบบ ทุกพื้นที่การใช้งาน

ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ประกอบไปด้วย ตุ้กระจกขายสินค้า ตู้แขวนสินค้า โต๊ะโชว์สินค้า ป้ายกราฟิค ฯลฯ