ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน PMB - GROUP @ เดอะมอลล์บางกะปิ เป็นร้านจำหน่ายมือถือขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง 9 ตารางเมตร ภายในร้านประกอบไปด้วย ตู้กระจกขายสินค้า ที่มีชั้นวางสินค้า 2 แบบ แบบเอียง และ แบบตั้งฉาก 90 องศา โดยรอบตัวร้านเป็นตู้แขวนสินค้าโดยจัดวางให้มีพื้นที่สำหรับให้ลูกค้าเดิน ชมสินค้าภายในร้าน โซนด้านในลึกสุดเป็นเคาน์เตอร์สำหรับบริการลูกค้า ใช้เวลาในการติดตั้ง 1 วัน