ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้าน High Chill จ.แพร่ ประกอบไปด้วย ป้ายหน้าร้าน ตู้กระจกขายสินค้า ตู้แขวนสินค้า ชั้นวางสินค้า เคาน์เตอร์