Kiosk Shop : คีออส บูธ

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกชนิด ครบวงจร

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกชนิด ครบวงจร

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ครบวงจร

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ครบวงจร

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกชนิด สาขา 2 ครบวงจร

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกชนิด ครบวงจร

ร้านขายมือถือ และ อุปกรณ์มือถือทุกชนิด ครบวงจร

ออกแบบร้าน Classic Mobile สถานที่ บิ๊กซี อ.เมือง จ.ลพบุรี พื้นที่หน้ากว้าง แบ่งพื้นที่การขายและ การทำงาน ชัดเจน มีส่วน ตกแต่งร้านขายของเต็มพื้นที่หน้าร้าน และโซนด้านหลังจะขาย Accessories

ออกแบบร้าน ร้านโฟนโฟน สถานที่ โลต้ส อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ร้านขายมือถือ เเละ อุปกรณ์เสริม ครบวงจร มีพื้นที่หน้ากว้าง แบ่งสัดส่วน การทำงาน ชัดเจน มีส่วน ตกแต่งร้านขายของเต็มพื้นที่หน้าร้าน และโซนขาย Accessories