ออกแบบร้านมือถือ ตกแต่งเต็มพื้นที่ เน้นการใช้งานไปที่ฟังก์ชั่นการโชว์สินค้า